Transferne cene

Povezana lica u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Генерална — Autor librisplus @ 17:21

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica smatra se da postoji mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke u dva slučaja:

-        posredno ili neposredno posedovanje najmanje 25% akcija ili udela i

-  posredno ili neposredno posedovanje najmanje 25% glasova u obveznikovim organima upravljanja.

Članom 59. stav 6. definisano je da se licima povezanim sa obveznikom smatraju bračni i vanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, braća i sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci, kao i braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga, lica koje je sa obveznikom povezano na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana.

U tom smislu, nije u potpunosti jasno utvrđivanje povezanih lica i obaveze izrade dokumentacije o transfernim cenama, unošenje podataka u poreski bilans i korekciju osnovice poreza na dobit. Navedeni problem se može ilustrovati kroz tri primera:

a)  Primer 1: Brat je osnivač preduzetničke radnje „A“, a sestra osnivač i 100% vlasnik privrednog društva „B“. U ovom primeru preduzetnička radnja „A“ i privredno društvo „B“ smatraju se povezanim licima u skladu sa članom 59. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

b)   Primer 2: Brat je osnivač i 100% vlasnik privrednog društva „A“, a sestra osnivač i 100% vlasnik privrednog društva „B“. U ovom primeru privredno društvo „A“ i privredno društvo „B“ ne smatraju se povezanim licima jer nisu ispunjeni uslovi iz člana 59. stav 3. i 4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

c)   Primer 3: Brat je osnivač i 100% vlasnik privrednog društva „A“ i 25% vlasnik privrednog društva „B“, a sestra osnivač i 75% vlasnik privrednog društva „B“. U ovom primeru privredno društvo „A“ i privredno društvo „B“ smatraju se povezanim licima jer su ispunjeni uslovi iz člana 59. stav 3.

Možda će skromno mišljenje autora pomoći u shvatanju pojma povezanih lica i otklanjanju dileme oko obaveze izrade dokumentacije o transfernim cenama, unošenje podataka u poreski bilans i korekciju osnovice poreza na dobit.


Povezana lica u smislu Zakona oporezu na dobit pravnih lica

Генерална, Ekonomija — Autor librisplus @ 22:44

Jedna od glavnih tema u 2014. godini jeste obračun transfernih cena. Međutim. glavni problem predstavlja koji poreski obvezni ima obavezu izrade dokumentacije o transfernim cenama, unošenje podataka u poreski bilans i korekciju osnovice poreza na dobit.

Navedeni problem povezna je sa određivanjem povezanih lica. Član 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica definiše pojam transfernih cena i povezana lica. Međutim, velikom broju pravnih lica  nije u potpunosti jasno da li su povezana lica (na primer: ako je otac vlasnik jednog preduzeća, a sin drugog, da li su oni povezana lica).

O ovom problemu potrebno je razmisliti, jer je direktno povezano sa obavezom  izrade dokumentacije o transfernim cenama, unošenje podataka u poreski bilans i korekciju osnovice poreza na dobit.


Powered by blog.rs